Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Trainen
Trainen is het aanleren, verbeteren of veranderen van sociale, cognitieve en psychomotorische vaardigheden. Het is belangrijk dat de inhoud goed aansluit op de specifieke doelgroep en dat er voorwaarden worden gemaakt voor het halen van beoogde resultaten op het gebied van kennis, vaardigheden of houding. Trainen is een onderdeel van leren. Verder zijn er vier leergebieden, namelijk de doener, dromer, denker en beslisser. Hier wordt tijdens trainingen naar gekeken, en het aanbod op aangepast.

Coachen
Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Welzijn
Tot de standaardindicatoren van welzijn behoren niet alleen materieel bezit en werkgelegenheid, maar ook de woonomgeving, lichamelijke en geestelijke gezondheid, onderwijs, recreatie en sociale contacten. Het welzijn kan worden bevorderd door de daarvoor ontstane organisaties en stichtingen.
 
Mogelijkheden:

 • Deskundigheidsbevordering
 • Teambuilding
 • Zelfreflectie
 • Empowerment / Kwaliteiten
 • Interne en externe communicatie
 • Social media (o.a. Facebook, Twitter, of Skype)
 • Samenwerken in een organisatie
 • Leerstijlen ontdekken/verder ontwikkelen
 • Groepsdynamica
 • Je eigen leven op orde krijgen
 • Mediation

Dit zijn enkele voorbeelden van wat er aangeboden kan worden. Neem gerust contact op voor meer informatie. Ik bied maatwerk en het blijft altijd mensenwerk! Iedereen met een (hulp)vraag in het Trainen, Coachen en Welzijnswerk is welkom!

bronnen:

http://www.basecoachingentraining.com/training.html?start=1

http://nl.wikipedia.org/wiki/Coaching

http://nl.wikipedia.org/wiki/Welzijn

 

Jan Cornelis heeft een geweldige site ontwikkeld: www.gratisnederlandsleren.nl